Seznam Native ve spolupráci s

Psaní rukou vám zlepší život

Proč se vyplatí naučit se správně držet tužku?

Může se zdát, že v digitální době, jíž dominují mobily a tablety, není až tak nutné učit děti psát rukou. Jde ale o mnohem víc než o krasopisem popsané školní sešity.

Zapnout si knoflíky u košile, začít hrát na hudební nástroj nebo si osvojit nové taneční kroky. Motorické vzorce, tedy zafixované pohyby našeho těla, si vytváříme celý život. Správný úchop tužky je přitom jedním z nejdůležitějších. Už několikaměsíční dítě, které zvědavě roztírá po stole přesnídávku, pracuje na své grafomotorice, aniž by to vědělo. Nevědomky tak posiluje dovednosti, které se mu budou hodit i při psaní.

Pojem grafomotorika znamená cílenou aktivitu, jejímž výsledkem je jakákoliv viditelná stopa. Tedy nejen úhledné poznámky v sešitě, ale i pomalovaný papír či čmáranice na zdi. Nerozvinutá grafomotorika je nejčastějším důvodem pro odklad povinné školní docházky.

Nejde jen o písmenka

Dnes komunikujeme hlavně ťukáním do klávesnice nebo na displej, a tak se může zdát, že na správné držení psacího nástroje není potřeba klást důraz. Ale opak je pravdou. Správné psaní souvisí s rozvojem dítěte v mnoha dalších oblastech. Aby se dítě naučilo psát, musí rozvinout hned několik dovedností, které jsou důležité i mimo školní lavice.

Schopnost zapamatovat si písmena a slova

Schopnost soustředit se

Schopnost vidět slovo a přiřadit mu význam

Schopnost ovládat jemné svaly ruky

Schopnost rozpoznat, kde a v jaké poloze se tělo nachází

Schopnost koordinovat oko a ruku tak, aby byl zápis na řádku

Grafomotorika v době digitální

Správné držení tužky či propisky je dnes u dětí stále větším problémem. Speciální pedagožka Lenka Ficová, která má za sebou 38 let praxe i několik knižních publikací, to připisuje současnému stavu, kdy děti nejsou tolik zapojované do běžného chodu domácnosti. „Dřív se s nimi dělala spousta činností. Bylo běžné, že děti maminkám pomáhaly s přípravou jídla. Tatínkové často opravovali v domácnosti různé věci, a děti tak získávaly zkušenosti s kladívkem, hřebíky a dalšími nástroji. To přirozeně rozvíjelo jejich jemnou motoriku už odmalička. Dnes máme na spoustu věcí různé spotřebiče, které odvedou práci za nás,“ říká odbornice.

Nehledě na to, že děti už odmala používají tablety či telefony, je i dnes nutné dětskou grafomotoriku rozvíjet cíleně a systematicky. Začít je vhodné už v momentě, kdy dítě dokáže sedět nebo stát a udrží cokoliv v ruce. Tím, že se učí brát věci opatrně a šetrně, rozvíjí jemné svaly ruky. Nechat dítě pomáhat v domácnosti, hrát si v různých prostředích a kreativně s ním tvořit, to vše vytváří dobrý základ pro budoucí správné držení tužky.

S rukopisem má dnes potíže

31 %

děvčat*

S rukopisem má dnes potíže

51 %

chlapců*

Klíčem k úspěchu je péče, trpělivost a chvála

„Důležité je dítěti nabízet jenom takové aktivity, které může zvládnout, a vytvářet k nim lásku,“ radí pedagožka Lenka Ficová. „Děti milují příběhy. A právě tímto způsobem můžeme podpořit jejich zájem o psaní. Už ve věku okolo roku a půl začínají děti něco čmárat, což je první krok v rozvoji jejich psacích dovedností. Při této činnosti můžeme společně vymýšlet příběhy a pojmenovávat to, co dítě vytvořilo. Díky tomu si uvědomí, že si vážíme jeho snahy,“ říká pedagožka a zdůrazňuje, že každé dítě pro svůj další rozvoj potřebuje zažívat úspěch a pozornost.

Od prvních úchopů po psaní písmen

Jak se vyvíjí grafomotorika?

Do 2 let

Ve dvou letech dítě ještě běžně drží tužku v pěstičce palcem dolů nebo nahoru a s kreslením spíše experimentuje. Těžkopádné a křečovité tahy provádí celou paží. Postupně se učí používat loket i zápěstí a začíná kreslit spletence čar, kolečka a oblouky.

2–3 roky

Dítě blížící se ke třetímu roku už začíná k uchopení tužky používat tři prsty. Kreslí svislé i vodorovné čáry a ovály, ze kterých vznikají první kresby, a své výtvory začíná pojmenovávat. Jako první většinou nakreslí sluníčko nebo lidskou hlavu.

3–4 roky

Čtyřleté dítě by už mělo mít poměrně zralé a vyvinuté držení tužky. Dospělý už jen koriguje směr a vedení čáry. V tomto věku dítě obvykle rádo kreslí postavy a začíná už rozlišovat pohlaví. Zvládá nakreslit i další geometrické tvary, jako je trojúhelník nebo čtverec.

4–5 let

Dítě dosahující pátého roku už tužku zvládá držet správně. Hojně zapojuje fantazii a kreslí především zpaměti. Zachycuje do kreseb detaily, které jsou pro něj subjektivně důležité. Neklade příliš důraz na shodu kresleného objektu s realitou. Při kreslení postavy je hlava obvykle nápadně větší.

5–6 let

Tvorba dítěte v předškolním věku je už rozmanitá. Kombinuje tvary, spojuje body čárou, postavu kreslí se všemi jejími částmi, dokáže napodobovat velká tiskací písmena i jednoduché symboly. Dítě kreslí spíše to, co vidí, a zaměřuje se na detaily. Dokáže již dobře pracovat se štětcem.

Jak vypadá správné držení tužky?

Špatné držení psacího nástroje způsobuje při psaní bolesti zápěstí, hlavy a krční páteře, což často vede ke zpomalení tempa psaní, snížení koncentrace a nezájmu dítěte o tuto činnost. Proto je třeba dbát na správné držení, kterému se odborně říká špetkový úchop. Základem je souhra tří prstů – palce, ukazováčku a prostředníčku. Tužka leží na posledním článku prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Prsteníček a malíček jsou volně pokrčené v dlani. Malíková hrana se pouze lehce dotýká podložky. Prsty by měly být asi 2–3 cm od hrotu psacího nástroje.

Nejčastější chyby při psaní a jak na nich pracovat

Speciální pedagožka Lenka Ficová se ve své praxi obvykle setkává s jednou ze tří nejčastějších chyb, které se týkají grafomotoriky. Nabídla i jednoduchá cvičení, díky kterým je možné se chyb zbavit.

Křečovité držení tužky

Při psaní je důležité mít uvolněné zápěstí, loket i rameno. To lze natrénovat docela jednoduše. Nejprve můžete s dítětem cvičit, dělat kruhy rukou, mávat nebo hladit. Dále pak zařaďte malování houbou, které dítěti pomůže odlehčit úchop.

Co budete potřebovat?

Houba na nádobí

Čtvrtka

Vodovky

Jak na to?

Pomozte dítěti si vzpomenout, co jej naposledy zaujalo, a nechte ho to namalovat. „Při malování houbou si dítě nacvičí plynulé kroužení zápěstím, které pak využije, když uchopí tužku a bude vytvářet kličky a ohyby u jednotlivých písmen,“ říká Lenka Ficová.

Opírání malíkové hrany o psací podložku

Častým problémem bývá, že si dítě opírá malíkovou hranu o papír. Když pak píše, může si písmena rozmazat a pravděpodobně začne psát se špatným sklonem psacího nástroje. To lze vylepšit psaním ve stoje.

Co budete potřebovat?

Papír

Pastelky

Izolepa

Jak na to?

Stačí dítěti přilepit papír na stěnu a nechat jej bez opírání psát nebo kreslit. „Dítě krásně uvolní zápěstí, odtáhne malíkovou hranu a vylepší si celkové držení psacího nástroje,“ dodává speciální pedagožka Ficová.

Špatný sklon tužky

Hrot psacího nástroje by měl vždy směřovat k rameni píšící ruky. Když tomu tak není, ruka se dříve unaví a má tendenci být v křeči. Proto dětem vytvořte pomyslného hlídače.

Co budete potřebovat?

Tužka

Brčko

Plyšové bambulky

Jak na to?

Na tužku nalepíte brčko a na jeho konec plyšovou bambulku – hlídače. „Když má dítě správný sklon, hlídač ho stále ťuká do ramene píšící ruky. Já dětem vždycky říkám, že jim ten hlídač kryje záda a sleduje, aby zezadu nepřišla příšera,“ říká s úsměvem Lenka Ficová.

Nikdy není pozdě na změnu. Pomáhají kvalitní pomůcky

V případě, že má dítě naučené špatné držení tužky nebo není ve fázi vývoje, v jaké by správně mělo být, je potřeba speciální péče. „Pokud tam je vytvořená patologie tím, že dítěti někdo neodborně rval tužku do ruky, je to složitější. Nejprve se totiž musí odbourat špatný motorický vzorec a teprve potom se může začít pracovat se správným vývojem. O něco lepší je, když přijde dítě, které není motoricky zralé, protože tam se jenom zjistí, na jaké vývojové úrovni je, a stimuluje se vývoj,“ říká speciální pedagožka.

Existují pomůcky, které vývoj správného psaní mohou podpořit – od trojhranných silikonových nástavců až po speciálně vyvinutá ergonomická pera pro začínající písaře. Podle Lenky Ficové je ale zásadní dbát na jejich kvalitu. „Při výběru psacích pomůcek je lepší se držet renomovaných kvalitních výrobců, kteří u nás mají tradici a pověst. Na pomůckách se nevyplatí šetřit, protože ovlivňují něco, co nás pak provází celý život,“ dodává.

Pořiďte svým dětem psací potřeby, které podporují jejich správný vývoj.

Produkty z řady STABILO® EASY Start testovali učitelé po celé České a Slovenské republice a výsledkem je, že produkty doporučuje 96 % z nich.**

STABILO EASYoriginal

Ergonomický a znovu naplnitelný roller

Stylový roller v ergonomickém tvaru ve variantě zvlášť pro leváky a praváky

Úchopová zóna z neklouzavého materiálu

Lehce klouže po papíře, nedělá kaňky a neškrábe, snadná a komfortní manipulace

Modrý zmizíkovatelný inkoust

STABILO EASYgraph

Ergonomická grafitová tužka

První ergonomicky tvarovaná grafitová tužka pro leváky a praváky

Trojhranný tvar a neklouzavé plošky pro uvolněné držení

Tvrdost tuhy HB vhodná jak pro psaní, tak pro skicování

Šířka hrany 9 mm – doporučený rozměr pro předškoláky a školáky na 1. stupni

STABILO® je přední německá značka psacích a kreslicích potřeb. Firma spolupracuje s pedagogy a vědci na vývoji ergonomických a atraktivních psacích potřeb pro děti.

Chci pro svého školáka kvalitní pomůcky

>